Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai 2018, C38-CĐSPGL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C38 (CĐ Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐSPGL được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai (viết tắt: CĐSPGL) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPGL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CĐSPGL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Gia Lai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Gia Lai

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai năm 2018: Điểm chuẩn C38 - Điểm chuẩn CĐSPGL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00 15
2 51140201 Giáo dục Mầm non M00 15
3 42140201 Sư phạm Mầm non (Hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy) Xếp loại học lực cả năm: Khá; Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 02 môn Văn, Toán: 9,0 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai mới nhất

Cập nhật:
Top