Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang 2018, C05-SPHG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C05 (CĐ Sư Phạm Hà Giang) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPHG được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang (viết tắt: CĐSPHG) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPHG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPHG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Giang
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Giang

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang năm 2018: Điểm chuẩn C05 - Điểm chuẩn CĐSPHG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140201 Giáo dục mầm non C00, Toán-sinh-văn; Văn-Toán-Sử; Văn-Toán-Địa 16.5
2 51140202 Giáo dục tiểu học Toán-sinh-văn; Toán-Sinh-Địa; Văn-Toán-Sử; Văn-Toán-Địa 16.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang mới nhất

Cập nhật:
Top