Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam 2015, C24-SPHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C24 (CĐ Sư Phạm Hà Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPHN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam (viết tắt: CĐSPHN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nam

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam năm 2015: Điểm chuẩn C24 - Điểm chuẩn CĐSPHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01 ---
2 51140211 Sư phạm Vật lí A00; A01 ---
3 51140212 Sư phạm Hoá học A00; B00 ---
4 51140213 Sư phạm Sinh học B00; C00; D01 ---
5 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01 ---
6 51140219 Sư phạm Địa lí A00; C00; D01 ---
7 51140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01 ---
8 51140201 Giáo dục Mầm non B00; C00; D01;M00 ---
9 51140202 Giáo dục Tiểu học A00; B00; D01; M00 ---
10 51140206 Giáo dục thể chất T00 ---
11 51760101 Công tác xã hội C00;M00,D01 ---
12 51220113 Việt Nam học C00; D01; M00 ---
13 51480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 ---
14 51510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A00; B00; D01 ---
15 51510504 Công nghệ thiết bị trường học A00;B00; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam mới nhất

Cập nhật:
Top