Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum 2015, C36-SPKT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C36 (CĐ Sư Phạm Kon Tum) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPKT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum (viết tắt: CĐSPKT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPKT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPKT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum năm 2015: Điểm chuẩn C36 - Điểm chuẩn CĐSPKT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140213 Sư phạm Sinh học (Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp) A02; B00; D08 ---
2 51140219 Sư phạm Địa lý (Địa – Giáo dục công dân) C00; C04; D15 ---
3 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15 ---
4 51140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00 ---
5 51140201 Giáo dục Mầm Non M00 ---
6 51480202 Tin học ứng dụng A00; A01; D01 ---
7 51220201 Tiếng Anh (thương mại và du lịch) D01; D14; D10 ---
8 51220342 Quản lý văn hóa C00; D15; D01 ---
9 51760101 Công tác xã hội C00; D15; D01 ---
10 51340406 Quản trị văn phòng C00; D15; D01 ---
11 51510504 Công nghệ thiết bị trường học A00; A02; B00; ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum mới nhất

Cập nhật:
Top