Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn 2015, C10-SPLS

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C10 (CĐ Sư Phạm Lạng Sơn) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPLS được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn (viết tắt: CĐSPLS) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPLS và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPLS qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Lạng Sơn
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Lạng Sơn

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn năm 2015: Điểm chuẩn C10 - Điểm chuẩn CĐSPLS

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140201 Giáo dục Mầm non M ---
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D1 ---
3 51140209 Sư phạm Toán học A00; A01 ---
4 51140211 Sư phạm Vật lí A00; A01 ---
5 51140213 Sư phạm Sinh học B00 ---
6 51140214 Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp A00; A01; B00 ---
7 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00 ---
8 51140221 Sư phạm Âm nhạc N00 ---
9 51140222 Sư phạm Mĩ thuật H00 ---
10 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D02; D03; D04 ---
11 51140206 Giáo dục Thể chất T00 ---
12 51220113 Việt Nam học C00; D01; D02; D03; D04 ---
13 51220201 Tiếng Anh D01; D02; D03; D04 ---
14 51220204 Tiếng Trung Quốc D01; D02; D03; D04 ---
15 51320202 Khoa học thư viện C00; D01; D02; D03; D04 ---
16 51480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D02; D03; D04 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn mới nhất

Cập nhật:
Top