Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Lào Cai 2014, C08-SPLC

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lào Cai năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C08 (CĐ Sư Phạm Lào Cai) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Lào Cai trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPLC được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lào Cai NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lào Cai (viết tắt: CĐSPLC) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Lào Cai mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPLC và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPLC qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Lào Cai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Lào Cai

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lào Cai năm 2014: Điểm chuẩn C08 - Điểm chuẩn CĐSPLC

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51510504 Công nghệ thiết bị trường học A 10
2 51140213 Sư phạm Sinh - Hóa A,B 16.5
3 51140202 Giáo dục Tiểu học A,C,M Năng khiếu nhân 2 22.5
4 51510504 Công nghệ thiết bị trường học B 11
5 51140217 Sư phạm Văn - GDCD C 15
6 51220201 Tiếng Anh D1 Môn ngoại ngữ nhận 2 13.33
7 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 Môn ngoại ngữ nhận 2 16
8 51220204 Tiếng Trung Quốc D1,D4 Môn ngoại ngữ nhận 2 13.33
9 51320202 Việt Nam học D1,D4,C 10
10 51140201 Giáo dục Mầm non M Năng khiếu nhân 2 28.17

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lào Cai mới nhất

Cập nhật:
Top