Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định 2018, C25-SPNĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C25 (CĐ Sư Phạm Nam Định) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPNĐ được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định (viết tắt: CĐSPNĐ) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPNĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPNĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định năm 2018: Điểm chuẩn C25 - Điểm chuẩn CĐSPNĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140209 Sư phạm toán học (tin học) D01 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm 15
2 51140217 Sư phạm ngữ văn (văn - GDCD) D01 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm 15
3 51140231 Sư phạm tiếng anh D01 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm 15
4 51140202 Giáo dục tiểu học D01 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm 15
5 51140201 Giáo dục mầm non M00 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm 15
6 51140206 Giáo dục thể chất T00 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm 15
7 51140221 Sư phạm âm nhạc N00 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm 15
8 51140222 Sư phạm mỹ thuật H00 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định mới nhất

Cập nhật:
Top