Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang 2018, C18-NGTBG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C18 (CĐ Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NGTBG được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang (viết tắt: CĐNGTBG) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐNGTBG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ NGTBG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Giang
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Giang

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang năm 2018: Điểm chuẩn C18 - Điểm chuẩn CĐNGTBG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140201 Giảo dục Mầm non M01;M09 Điểm chuẩn bổ sung đợt 1 15
2 51140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; A15 Điểm chuẩn học bạ: 15 ---
3 51140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02;C01 Điểm chuẩn học bạ: 15 ---
4 51140218 Sư phạm Lịch sử C01;C03;C12;D14 Điểm chuẩn học bạ: 15 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang mới nhất

Cập nhật:
Top