Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang 2015, C41-SPNT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C41 (CĐ Sư Phạm Nha Trang) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPNT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang (viết tắt: CĐSPNT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPNT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPNT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang năm 2015: Điểm chuẩn C41 - Điểm chuẩn CĐSPNT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C140202 Giáo dục Tiểu học A00;A01; C00;D01 19
2 C140210 Sư phạm Tin học A00;A01; D01;D07 12
3 C140211 Sư phạm Vật lý (Hóa học) A00;A01 16
4 C140211 Sư phạm Vật lý (Hóa học) D07;C01 18
5 C140213 Sư phạm Sinh học (Hóa học) B00 12
6 C140213 Sư phạm Sinh học (Hóa học) A00;D07; D08 12
7 C140204 SP Giáo dục công dân (CTĐ) C00;D01; D14;D15 12
8 C140219 Sư phạm Địa lý (Lịch sử) A00;A01; C00; D01 12
9 C140218 Sư phạm Lịch sử (Địa lý) C00;D01; D14;D15 12
10 C140209 Sư phạm Toán học A00; A01 Hệ số 2 môn Toán 26
11 C140209 Sư phạm Toán học D01; D07 22
12 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 Hệ số 2 môn Văn 22
13 C140217 Sư phạm Ngữ văn D01;D14;D15 24
14 C140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 Hệ số 2 môn Anh 20
15 C140231 Sư phạm Tiếng Anh A01;D07; D10 18
16 C140206 Giáo dục thể chất T00; T01; T02; B00 Chưa nhân hệ số 12
17 C480201 Công nghệ thông tin A00;A01; D01; D07 12
18 C220201 Tiếng Anh D01;A01; D07; D10 Chưa nhân hệ số 12
19 C220203 Tiếng Pháp D01;D03; D04; A01 Chưa nhân hệ số 12
20 C220204 Tiếng Trung quốc A01;D03; D04; A01 Chưa nhân hệ số 12
21 C310501 Địa lý học(Du lịch) A00;A01; C00; D01 12
22 C220113 Việt nam học (HDDL) A00;A01;C00; D01 12
23 C340406 Quản trị văn phòng A00;A01; C00; D01 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang mới nhất

Cập nhật:
Top