Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh 2014, C17-SPQN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C17 (CĐ Sư Phạm Quảng Ninh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPQN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh (viết tắt: CĐSPQN) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPQN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPQN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ninh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh năm 2014: Điểm chuẩn C17 - Điểm chuẩn CĐSPQN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C140209 Sư phạm Toán học A 10
2 C480202 Tin học ứng dụng A 10
3 C140212 Sư phạm Hoá học B 11
4 C140217 Sư phạm Ngữ văn C 10
5 C140202 Giáo dục Tiểu học C 14
6 C760101 Công tác xã hội C 10
7 C140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 10
8 C220201 Tiếng Anh D1 10
9 C140201 Giáo dục Mầm non M 12.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh mới nhất

Cập nhật:
Top