Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị 2015, C32-SPQT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C32 (CĐ Sư Phạm Quảng Trị) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPQT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị (viết tắt: CĐSPQT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPQT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPQT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Trị
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Trị

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị năm 2015: Điểm chuẩn C32 - Điểm chuẩn CĐSPQT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140201 Giáo dục mầm non M00 12
2 51140202 Giáo dục tiểu học D01; B03 12
3 51140210 Sư phạm Tin học A00; A01 12
4 51140211 Sư phạm Vật lý A00; A01 12
5 51140212 Sư phạm Hóa học B00; D07 12
6 51140213 Sư phạm Sinh học B00;D08 12
7 51140218 Sư phạm Lịch sử C00; D14 12
8 51140219 Sư phạm Địa lý C00; D15 12
9 51140221 Sư phạm Âm nhạc N00 12
10 51140222 Sư phạm Mĩ thuật H00 12
11 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 12
12 51220113 Việt Nam học D01; C03; C04 12
13 51320202 Khoa học thư viện D01; C03; C04 12
14 51340301 Kế toán D01; C01; C02 12
15 51340406 Quản trị văn phòng D01; C03 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị mới nhất

Cập nhật:
Top