Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh 2015, C46-SPTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C46 (CĐ Sư Phạm Tây Ninh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPTN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh (viết tắt: CĐSPTN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Tây Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Tây Ninh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh năm 2015: Điểm chuẩn C46 - Điểm chuẩn CĐSPTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140201 Giáo dục Mầm non M00 ---
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01 ---
3 51220201 Tiếng Anh D01 ---
4 51480201 Công nghệ thông tin A00; A01 ---
5 51340406 Quản trị văn phòng C00; D01; C03 ---
6 51320202 Khoa học Thư viện C00; D01; C03 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh mới nhất

Cập nhật:
Top