Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình 2018, C26-SPTB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C26 (CĐ Sư Phạm Thái Bình) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPTB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình (viết tắt: CĐSPTB) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPTB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPTB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Bình
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Bình

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình năm 2018: Điểm chuẩn C26 - Điểm chuẩn CĐSPTB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D01 15
2 51140211 Sư phạm Vật lí A00, A01, D01 15
3 51140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D01 15
4 51140213 Sư phạm Sinh học B00, D01 15
5 51140214 Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp A00, B00, D01 15
6 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01 15
7 51140218 Sư phạm Lịch sử C00, D01 15
8 51140219 Sư phạm Địa lý A00, A01, C00, D01 15
9 51140204 Sư phạm Giáo dục công dân C00, D01 15
10 51140221 Sư phạm Âm nhạc N00 15
11 51140222 Sư phạm Mĩ thuật H00 15
12 51140206 Sư phạm Giáo dục Thể chất T00, T01 15
13 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 15
14 51140201 Giáo dục Mầm non C03, C04, D01, M00 15
15 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 15
16 42140201 Sư phạm Mầm non C03, C04, D01, M00 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình mới nhất

Cập nhật:
Top