Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên 2018, C12-SPTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C12 (CĐ Sư Phạm Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPTN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên (viết tắt: CĐSPTN) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên năm 2018: Điểm chuẩn C12 - Điểm chuẩn CĐSPTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140201 Giáo dục Mầm non M00 Học lực lớp 12 từ khá trở lên 15
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C15, D01 Học lực lớp 12 từ khá trở lên 15
3 51140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A16, D01 Học lực lớp 12 từ khá trở lên 15
4 51140211 Sư phạm Vật Lý A00, A01, A16, C01 Học lực lớp 12 từ khá trở lên 15
5 51140213 Sư phạm Sinh học A02, A16, B00, B03 Học lực lớp 12 từ khá trở lên 15
6 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C15, D01, D14 Học lực lớp 12 từ khá trở lên 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên mới nhất

Cập nhật:
Top