Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM 2018, CM3-SPTWHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CM3 (CĐ Sư Phạm Trung Ương TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPTWHCM được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM (viết tắt: CĐSPTWHCM) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPTWHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPTWHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM năm 2018: Điểm chuẩn CM3 - Điểm chuẩn CĐSPTWHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140201 Giáo dục mầm non M00 Điểm chuẩn học bạ: 23 19
2 51140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 Điểm chuẩn học bạ: 15 15
3 6810501 Kinh tế gia đình A00, A01, B00, B03 Điểm chuẩn học bạ: 12 12
4 6760101 Công tác xã hội C00, D01, D14, D15, A01 Điểm chuẩn học bạ: 14 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top