Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Tuyên Quang 2013, C09-SPTQ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tuyên Quang năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C09 (CĐ Sư Phạm Tuyên Quang) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Tuyên Quang trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPTQ được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tuyên Quang NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tuyên Quang (viết tắt: CĐSPTQ) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Tuyên Quang mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPTQ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPTQ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Tuyên Quang
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Tuyên Quang

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tuyên Quang năm 2013: Điểm chuẩn C09 - Điểm chuẩn CĐSPTQ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C140209 Sư phạm Toán học A 10
2 C140210 Sư phạm Tin học A 10
3 C850103 Quản lí đất đai A 10
4 C620110 Khoa học cây trồng A 10
5 C140202 Giáo dục Tiểu học A,D1 10
6 C340301 Kế toán A,D1 10
7 C140213 Sư phạm Sinh học B 11
8 C850103 Quản lí đất đai B 11
9 C620110 Khoa học cây trồng B 11
10 C140202 Giáo dục Tiểu học C 11
11 C140217 Sư phạm Ngữ văn C 11
12 C220342 Quản lí văn hoá C 11
13 C320202 Khoa học thư viện C 11
14 C340406 Quản trị văn phòng C 11
15 C220201 Tiếng Anh D1 10
16 C320202 Khoa học thư viện D1 10
17 C340406 Quản trị văn phòng D1 10
18 C140201 Giáo dục Mầm non M 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tuyên Quang mới nhất

Cập nhật:
Top