Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang 2015, CM2-SPTWNT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CM2 (CĐ Sư Phạm TW Nha Trang) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPTWNT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang (viết tắt: CĐSPTWNT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPTWNT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPTWNT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang năm 2015: Điểm chuẩn CM2 - Điểm chuẩn CĐSPTWNT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140201 Giáo dục Mầm non 1 môn văn hóa + 2 môn năng khiếu: đọc, hát, kể ---
2 51140203 Giáo dục Đặc biệt 1 môn văn hóa + 2 môn năng khiếu: đọc, hát, kể ---
3 51140206 Giáo dục Thể chất 1 môn văn hóa + 2 môn năng khiếu thể thao ---
4 51140221 Sư phạm Âm nhạc N00 ---
5 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D14; D01; D15; A01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang mới nhất

Cập nhật:
Top