Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái 2015, C13-SPYB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C13 (CĐ Sư Phạm Yên Bái) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPYB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái (viết tắt: CĐSPYB) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPYB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPYB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Yên Bái
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Yên Bái

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái năm 2015: Điểm chuẩn C13 - Điểm chuẩn CĐSPYB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140202 Giáo dục Tiểu học C02; C00; D01; C01 ---
2 51140201 Giáo dục Mầm non M00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái mới nhất

Cập nhật:
Top