Điểm chuẩn Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan 2015, CTS-TCHQ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CTS (CĐ Tài Chính Hải Quan) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TCHQ được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan (viết tắt: CĐTCHQ) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐTCHQ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ TCHQ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan năm 2015: Điểm chuẩn CTS - Điểm chuẩn CĐTCHQ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340201 Tài chính – Ngân hàng A01; D01 ---
2 C340301 Kế toán A01; D01 ---
3 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A01; D01 ---
4 C340101 Quản trị kinh doanh A01; D01 ---
5 C340121 Kinh doanh thương mại A01; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan mới nhất

Cập nhật:
Top