Điểm chuẩn Cao Đẳng Tài Nguyên và Môi Trường Miền Trung 2014, CMM-TNMTMT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Tài Nguyên và Môi Trường Miền Trung năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CMM (CĐ Cao Đẳng Tài Nguyên và Môi Trường Miền Trung) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Tài Nguyên và Môi Trường Miền Trung trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TNMTMT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Tài Nguyên và Môi Trường Miền Trung NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Tài Nguyên và Môi Trường Miền Trung (viết tắt: CĐTNMTMT) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Tài Nguyên và Môi Trường Miền Trung mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐTNMTMT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ TNMTMT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thanh Hóa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thanh Hóa

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Tài Nguyên và Môi Trường Miền Trung năm 2014: Điểm chuẩn CMM - Điểm chuẩn CĐTNMTMT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C850103 Quản lí đất đai A,A1,D1 10
2 C850103 Quản lí đất đai B 11
3 C515902 Công nghệ kĩ thuật trắc địa A,A1 10
4 C515902 Công nghệ kĩ thuật trắc địa B 11
5 C510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A,A1 10
6 C510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường B 11
7 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
8 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Tài Nguyên và Môi Trường Miền Trung mới nhất

Cập nhật:
Top