Điểm chuẩn Cao Đẳng Thống Kê 2015, Điểm chuẩn CTE-CĐTK

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Thống Kê năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CTE (CĐ Cao Đẳng Thống Kê) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Thống Kê trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TK được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Thống Kê NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Thống Kê (viết tắt: CĐTK) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Thống Kê mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐTK và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ TK qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Thống Kê năm 2015: Điểm chuẩn CTE - Điểm chuẩn CĐTK

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C460201 Thống kê A00; A01;D01 ---
2 C340301 Kế toán A00; A01; D01; C00 ---
3 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A00; A01; D01 ---
4 C220201 Tiếng Anh D01;C00 ---
5 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01;D01;C00 ---
6 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 ---
7 C100101 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; C00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Thống Kê mới nhất

Cập nhật:
Top