Điểm chuẩn Cao Đẳng Thương Mại 2015, Điểm chuẩn CMS-CĐTM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Thương Mại năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CMS (CĐ Thương Mại) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Thương Mại trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TM được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Thương Mại NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Thương Mại (viết tắt: CĐTM) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Thương Mại mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐTM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ TM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Thương Mại năm 2015: Điểm chuẩn CMS - Điểm chuẩn CĐTM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340101 Quản trị kinh doanh D01; A00; A01; C01 ---
2 C340301 Kế toán D01; A00; A01; C01 ---
3 C340115 Marketing D01; A00; A01; C01 ---
4 C340201 Tài chính-Ngân hàng D01; A00; A01; C01 ---
5 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; A00; A01; C01 ---
6 C340107 Quản trị khách sạn D01; A00; A01; C01 ---
7 C340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; A00; A01; C01 ---
8 C340121 Kinh doanh thương mại D01; A00; A01; C01 ---
9 C340202 Bảo hiểm D01; A00; A01; C01 ---
10 C340302 Kiểm toán D01; A00; A01; C01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Thương Mại mới nhất

Cập nhật:
Top