Điểm chuẩn Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch 2013, CTM-TMDL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CTM (CĐ Thương Mại và Du Lịch) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TMDL được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch (viết tắt: CĐTMDL) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐTMDL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ TMDL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch năm 2013: Điểm chuẩn CTM - Điểm chuẩn CĐTMDL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1,2,3,4 10
2 C340301 Kế toán A,A1,D1,2,3,4 10
3 C220113 Việt Nam học C 11
4 C220113 Việt Nam học D1,2,3,4 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch mới nhất

Cập nhật:
Top