Điểm chuẩn Cao Đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ 2015, CTL-TLBB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CTL (CĐ Cao Đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TLBB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ (viết tắt: CĐTLBB) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐTLBB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ TLBB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ năm 2015: Điểm chuẩn CTL - Điểm chuẩn CĐTLBB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510102 Ngành Công nghệ KTCTXD A00; A01; D01 12
2 C510103 Ngành Công nghệ KTXD A00; A01; D01 12
3 C510405 Ngành Công nghệ KT tài nguyên nước A00; A01; D01 12
4 C340301 Kế toán A00; A01; D01 12
5 C515902 Ngành Công nghệ KT trắc địa A00; A01; D01; B00 12
6 C850103 Quản lý đất đai A00; A01; D01; B00 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ mới nhất

Cập nhật:
Top