Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế, Kỹ Thuật và Thủy Sản 2015, Điểm chuẩn CSB-CĐKTKTTS

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế, Kỹ Thuật và Thủy Sản năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CSB (CĐ Kinh Tế, Kỹ Thuật và Thủy Sản) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế, Kỹ Thuật và Thủy Sản trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTTS được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế, Kỹ Thuật và Thủy Sản NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế, Kỹ Thuật và Thủy Sản (viết tắt: CĐKTKTTS) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế, Kỹ Thuật và Thủy Sản mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTTS và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTTS qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế, Kỹ Thuật và Thủy Sản năm 2015: Điểm chuẩn CSB - Điểm chuẩn CĐKTKTTS

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C620301 Nuôi trồng thủy sản B00; A01; D01 ---
2 C340301 Kê toán A00; A01; D01 ---
3 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 ---
4 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 ---
5 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 ---
6 C420201 Công nghê sinh học B00; A01; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế, Kỹ Thuật và Thủy Sản mới nhất

Cập nhật:
Top