Điểm chuẩn Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí 2015, CDA-TTĐT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CDA (CĐ Tư Thục Đức Trí) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TTĐT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí (viết tắt: CĐTTĐT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐTTĐT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ TTĐT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí năm 2015: Điểm chuẩn CDA - Điểm chuẩn CĐTTĐT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C420201 Công nghệ sinh học A00; B00 ---
2 C510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A00; B00 ---
3 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D01; D03; D04; D05; D06 ---
4 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; D01; D01; D03; D04; D05; D06 ---
5 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A00; A01; V00 ---
6 C340301 Kế toán A00; A01; D01; D01; D03; D04; D05; D06 ---
7 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D01; D03; D04; D05; D06 ---
8 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D01; D03; D04; D05; D06 ---
9 C140206 Giáo dục Thể chất T00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí mới nhất

Cập nhật:
Top