Điểm chuẩn Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái 2013, CVY-VHNTDLYB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CVY (CĐ Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn VHNTDLYB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái (viết tắt: CĐVHNTDLYB) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐVHNTDLYB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ VHNTDLYB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Yên Bái
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Yên Bái

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái năm 2013: Điểm chuẩn CVY - Điểm chuẩn CĐVHNTDLYB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C220113 Việt Nam học C 11
2 C220113 Việt Nam học D1 10
3 C210103 Hội họa H 25
4 C210205 Thanh nhạc N 24.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái mới nhất

Cập nhật:
Top