Điểm chuẩn Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình 2013, CNB-VHNTTB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CNB (CĐ Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn VHNTTB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình (viết tắt: CĐVHNTTB) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐVHNTTB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ VHNTTB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Bình
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Bình

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình năm 2013: Điểm chuẩn CNB - Điểm chuẩn CĐVHNTTB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C140222 Sư phạm Mỹ thuật H 19
2 C210205 Thanh nhạc N 13.5
3 C210226 Diễn viên sân khấu Kịch hát N 13.5
4 C140221 Sư phạm Âm nhạc N 13.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình mới nhất

Cập nhật:
Top