Điểm chuẩn Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang 2015, CDK-VHNTVDLNT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CDK (CĐ Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn VHNTVDLNT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang (viết tắt: CĐVHNTVDLNT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐVHNTVDLNT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ VHNTVDLNT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang năm 2015: Điểm chuẩn CDK - Điểm chuẩn CĐVHNTVDLNT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C140221 Sư phạm Âm nhạc N00 ---
2 C140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 ---
3 C210103 Hội họa H00 ---
4 C210104 Đồ họa H00 ---
5 C210203 Sáng tác âm nhạc N00 ---
6 C210205 Thanh nhạc N00 ---
7 C210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây N00 ---
8 C210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 ---
9 C210226 Diễn viên sân khấu kịch hát  N00; S00 ---
10 C210242 Diễn viên Múa N00; S00 ---
11 C220342 Quản lí văn hoá H00; N00; R00; S00 ---
12 C220113 Việt Nam học A01; C00; D01 ---
13 C320202 Khoa học thư viện C00; D01 ---
14 C320402 Kinh doanh xuất bản phẩm A00; A01; C00; D01 ---
15 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 ---
16 C340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C00; D01 ---
17 C340407 Thư ký văn phòng C00; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang mới nhất

Cập nhật:
Top