Điểm chuẩn Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc 2015, CNV-VHNTVB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CNV (CĐ Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn VHNTVB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc (viết tắt: CĐVHNTVB) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐVHNTVB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ VHNTVB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc năm 2015: Điểm chuẩn CNV - Điểm chuẩn CĐVHNTVB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C140221 Ngành Sư phạm Âm nhạc N00 ---
2 C220342 Ngành Quản lý văn hoá  N00 ---
3 C210205 Ngành Thanh nhạc N00 ---
4 C140222 Ngành Sư phạm Mỹ thuật H00 ---
5 C210103 Ngành Hội hoạ H00 ---
6 C320202 Ngành Khoa học Thư viện C00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc mới nhất

Cập nhật:
Top