Điểm chuẩn Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị 2015, CDT-XDCTĐT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CDT (CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn XDCTĐT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị (viết tắt: CĐXDCTĐT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐXDCTĐT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ XDCTĐT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị năm 2015: Điểm chuẩn CDT - Điểm chuẩn CĐXDCTĐT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510103 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A00; A01 ---
2 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01 ---
3 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; D01 ---
4 C515902 Công nghệ kĩ thuật trắc địa A00; A01 ---
5 C580302 Quản lí xây dựng A00; A01; D01 ---
6 C510101 Công nghệ kĩ thuật kiến trúc V00; A00; A01 ---
7 C510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A00; A01; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị mới nhất

Cập nhật:
Top