Điểm chuẩn Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 2015, CXH-XDS1

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CXH (CĐ Xây Dựng Số 1) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn XDS1 được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 (viết tắt: CĐXDS1) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐXDS1 và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ XDS1 qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 năm 2015: Điểm chuẩn CXH - Điểm chuẩn CĐXDS1

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510102 Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
2 C580302 Ngành Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
3 C510101 Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; V00 ---
4 C340301 Ngành Kế toán A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
5 C510105 Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
6 C510103 Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
7 C340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
8 C340201 Ngành Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 mới nhất

Cập nhật:
Top