Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu 2015, CYB-YTBL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYB (CĐ Y Tế Bạc Liêu) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTBL được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu (viết tắt: CĐYTBL) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTBL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTBL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bạc Liêu
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bạc Liêu

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu năm 2015: Điểm chuẩn CYB - Điểm chuẩn CĐYTBL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng B00; A00 ---
2 C900107 Dược B00; A00 ---
3 C720502 Hộ sinh B00; A00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu mới nhất

Cập nhật:
Top