Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Bình Dương 2014, CBY-YTBD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CBY (CĐ Y Tế Bình Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Bình Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTBD được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương (viết tắt: CĐYTBD) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Bình Dương mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTBD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTBD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương năm 2014: Điểm chuẩn CBY - Điểm chuẩn CĐYTBD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng B Hệ Đại học 11
2 C720502 Hộ sinh B Hệ Đại học 11
3 C900107 Dược B Hệ Đại học 15
4 C720501 Điều dưỡng B Hệ Cao đẳng 13
5 C720502 Hộ sinh B Hệ Cao đẳng 11
6 C900107 Dược B Hệ Cao đẳng 18

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương mới nhất

Cập nhật:
Top