Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai 2015, CYD-YTĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYD (CĐ Y Tế Đồng Nai) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTĐN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai (viết tắt: CĐYTĐN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai năm 2015: Điểm chuẩn CYD - Điểm chuẩn CĐYTĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng B00 ---
2 C900107 Dược B00 ---
3 C720332 Xét nghiệm y học B00 ---
4 C720502 Hộ sinh B00 ---
5 C720503 Phục hồi chức năng B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai mới nhất

Cập nhật:
Top