Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Hà Đông 2015, Điểm chuẩn CYM-CĐYTHĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYM (CĐ Y Tế Hà Đông) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Hà Đông trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTHĐ được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông (viết tắt: CĐYTHĐ) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Hà Đông mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTHĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTHĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông năm 2015: Điểm chuẩn CYM - Điểm chuẩn CĐYTHĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng B00 ---
2 C900107 Dược A00 ---
3 C720332 Xét nghiệm y học B00 ---
4 C720502 Hộ sinh B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông mới nhất

Cập nhật:
Top