Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Hà Nam 2015, Điểm chuẩn CYH-CĐYTHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nam năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYH (CĐ Y Tế Hà Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Hà Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTHN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nam (viết tắt: CĐYTHN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Hà Nam mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nam

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nam năm 2015: Điểm chuẩn CYH - Điểm chuẩn CĐYTHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng A00 12
2 C720501 Điều dưỡng A01 13
3 C720501 Điều dưỡng B00 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nam mới nhất

Cập nhật:
Top