Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Hà Nội 2015, Điểm chuẩn CYZ-CĐYTHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYZ (CĐ Y Tế Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTHN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội (viết tắt: CĐYTHN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Hà Nội mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội năm 2015: Điểm chuẩn CYZ - Điểm chuẩn CĐYTHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng B00 ---
2 C720332 Xét nghiệm y học B00 ---
3 C720330 Kĩ thuật hình ảnh y học B00 ---
4 C720502 Hộ sinh B00 ---
5 C900107 Dược B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top