Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh 2013, Điểm chuẩn CYN-CĐYTHT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYN (CĐ Y Tế Hà Tĩnh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTHT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh (viết tắt: CĐYTHT) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTHT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTHT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Tĩnh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Tĩnh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh năm 2013: Điểm chuẩn CYN - Điểm chuẩn CĐYTHT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng B 11
2 C720502 Hộ sinh B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh mới nhất

Cập nhật:
Top