Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Huế 2015, Điểm chuẩn CYY-CĐYTH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Huế năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYY (CĐ Y Tế Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTH được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Huế (viết tắt: CĐYTH) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Huế mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Huế năm 2015: Điểm chuẩn CYY - Điểm chuẩn CĐYTH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng B00 ---
2 C720502 Hộ sinh B00 ---
3 C720332 Xét nghiệm y học B00 ---
4 C900107 Dược A00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Huế mới nhất

Cập nhật:
Top