Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa 2014, CYK-YTKH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYK (CĐ Y Tế Khánh Hòa) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTKH được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa (viết tắt: CĐYTKH) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTKH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTKH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa năm 2014: Điểm chuẩn CYK - Điểm chuẩn CĐYTKH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng B 15.5
2 C720330 Kĩ thuật hình ảnh y học B 11
3 C720332 Xét nghiệm y học B 16
4 C900107 Dược B 20.5
5 C720502 Hộ sinh B 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa mới nhất

Cập nhật:
Top