Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang 2024, CYG-YTKG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang năm 2024 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYG (CĐ Y Tế Kiên Giang) cho kỳ tuyển sinh năm học 2024 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTKG được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang (viết tắt: CĐYTKG) năm 2024 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang mới nhất cho năm học 2024. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTKG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTKG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Kiên Giang
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Kiên Giang

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang năm 2024: Điểm chuẩn CYG - Điểm chuẩn CĐYTKG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
Dữ liệu điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang năm 2024 đang cập nhật!

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang mới nhất

Cập nhật:
Top