Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng 2013, CLY-YTLĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CLY (CĐ Y Tế Lâm Đồng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTLĐ được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng (viết tắt: CĐYTLĐ) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTLĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTLĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Lâm Đồng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Lâm Đồng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng năm 2013: Điểm chuẩn CLY - Điểm chuẩn CĐYTLĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng mới nhất

Cập nhật:
Top