Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình 2013, CNY-YTNB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CNY (CĐ Y Tế Ninh Bình) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTNB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình (viết tắt: CĐYTNB) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTNB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTNB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Ninh Bình
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Ninh Bình

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình năm 2013: Điểm chuẩn CNY - Điểm chuẩn CĐYTNB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình mới nhất

Cập nhật:
Top