Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam 2015, CYU-YTQN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYU (CĐ Y Tế Quảng Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTQN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam (viết tắt: CĐYTQN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTQN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTQN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam năm 2015: Điểm chuẩn CYU - Điểm chuẩn CĐYTQN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng A00; B00 ---
2 C720332 Xét nghiệm y học A00; B03 ---
3 C720502 Hộ sinh A00; B06 ---
4 C720330 Kĩ thuật hình ảnh y học A00; B09 ---
5 C900107 Dược A00; B12 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam mới nhất

Cập nhật:
Top