Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh 2015, CYQ-YTQN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYQ (CĐ Y Tế Quảng Ninh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTQN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh (viết tắt: CĐYTQN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTQN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTQN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ninh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh năm 2015: Điểm chuẩn CYQ - Điểm chuẩn CĐYTQN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720401 Dược học A00; B00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
2 7720501 Điều dưỡng B00; A00; D08; D31; D32; D33; D34; D36; D01; D02; D03; D04;D05; D06 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh mới nhất

Cập nhật:
Top