Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa 2015, CYT-YTTH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CYT (CĐ Y Tế Thanh Hóa) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YTTH được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa (viết tắt: CĐYTTH) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐYTTH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ YTTH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thanh Hóa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thanh Hóa

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa năm 2015: Điểm chuẩn CYT - Điểm chuẩn CĐYTTH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720501 Điều dưỡng B00; A00 ---
2 C720332 Xét nghiệm y học A00; B00 ---
3 C720330 Kĩ thuật hình ảnh y học B00; A00 ---
4 C900107 Dược B00; A00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa mới nhất

Cập nhật:
Top