Điểm chuẩn Đại Học An Ninh Nhân Dân 2018, ANS-ANND

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn ANS (ĐH An Ninh Nhân Dân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học An Ninh Nhân Dân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ANND được công bố chính thức bởi Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân (viết tắt: ĐHANND) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học An Ninh Nhân Dân mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHANND và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ANND qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2018: Điểm chuẩn ANS - Điểm chuẩn ĐHANND

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860100 Nghiệp vụ an ninh (Nam) A01, C03, D01 23.9
2 7860100 Nghiệp vụ an ninh (Nam) A01, C03, D01 tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 21,1 điểm 23.6
3 7860100 Nghiệp vụ an ninh (Nam) A01, C03, D01 tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 22,2 điểm 22.95
4 7860100 Nghiệp vụ an ninh (Nữ) A01, C03, D01 24.3
5 7860100 Nghiệp vụ an ninh (Nữ) A01, C03, D01 24.25
6 7860100 Nghiệp vụ an ninh (Nữ) A01, C03, D01 24.55
7 7860100 Gửi đào tạo ngoài ngành Y B00 18.45

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân mới nhất

Cập nhật:
Top