Điểm chuẩn Đại Học An Ninh Nhân Dân 2020, ANS-ANND

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn ANS (ĐH An Ninh Nhân Dân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học An Ninh Nhân Dân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ANND được công bố chính thức bởi Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân (viết tắt: ĐHANND) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học An Ninh Nhân Dân mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHANND và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ANND qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2020: Điểm chuẩn ANS - Điểm chuẩn ĐHANND

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860100 Nghiệp vụ An ninh A01 Nam 19.54
2 7860100 Nghiệp vụ An ninh C03 Nam 20.06
3 7860100 Nghiệp vụ An ninh D01 Nam 21.54
4 7860100 Nghiệp vụ An ninh A01 Nữ 25.29
5 7860100 Nghiệp vụ An ninh C03 Nữ 26.06
6 7860100 Nghiệp vụ An ninh D01 Nữ 25.21
7 Gửi đào tạo ngành Y B00 Nam 23.84

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân mới nhất

Cập nhật:
Top