Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 2014, DDK-BKĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDK (ĐH Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn BKĐHĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng (viết tắt: ĐHBKĐHĐN) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHBKĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH BKĐHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2014: Điểm chuẩn DDK - Điểm chuẩn ĐHBKĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7510202 Công nghệ chế tạo máy A, A1 18.5
2 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A, A1 20
3 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 18.5
4 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 19
5 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A, A1 18.5
6 7520103 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) A, A1 19
7 7480201 Công nghệ thông tin A, A1 21.5
8 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A, A1 21
9 7520320 Kỹ thuật môi trường A 18.5
10 7580208 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) A, A1 18.5
11 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A 18.5
12 7510601 Quản lý công nghiệp A, A1 18.5
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A 20.5
14 7520604 Kỹ thuật dầu khí A 19.5
15 7420201 Công nghệ sinh học A 20.5
16 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1 20.5
17 7580301 Kinh tế xây dựng A, A1 18.5
18 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A, A1 17.5
19 7520115 Kỹ thuật nhiệt, gồm các chuyên ngành (Nhiệt điện lạnh, kỹ thuật năng lượng và môi trường) A, A1 17.5
20 7140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử - tin học) A, A1 17.5
21 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A, A1 17.5
22 7520122 Kỹ thuật tàu thủy A, A1 17.5
23 7510402 Kỹ thuật hóa học A 17.5
24 7580102 Kiến trúc V Vẽ nhân hệ số 2 29
25 Liên thông tất cả các ngành A, A1 Liên thông 17.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top